Giải câu 6 – Luyện tập (Trang 41 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu 6 – Luyện tập (Trang 41 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Xưng hô trong hội thoại trang 41 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Bài 6. Đọc đoạn trích sau, chú ý những từ in đậm trong SGK và trả lời câu hỏi.

Các từ ngữ xưng hô trong đoạn trích trên được ai dùng và dùng với ai? Phân tích vị thế xã hội, thái độ, tính cách của từng nhân vật qua cách xưng hô của họ. Nhận xét sự thay đổi cách xưng hô của chị Dậu và giải thích lí do của sự thay đổi đó.

Trả lời:

Cách xưng hộ trong đoạn văn thứ nhất thể hiện rõ sự cách biệt về địa vị và hoàn cảnh giữa các nhân vật. Chị Dậu, người dân thấp cổ bé họng, lại đang thiếu sưu nên phải hạ mình, nhịn nhục: xưng hô cháu, nhà cháu – ông; cai lệ, người nhà lí trưởng trái lại cậy quyền, cậy thế nên hống hách: xưng hô ông – thằng kia, mày.

Sang đoạn sau, cách xưng hô thay đổi. Chị Dậu chuyển sang tôi – ông rồi sang bà – mày. Đó là hành vi thể hiện sự “tức nước – vỡ bờ”, sự tự vệ cần thiết để bảo vệ chồng của chị.

(BAIVIET.COM)