Giải câu 6 – Luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 6 – Luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Trau dồi vốn từ trang 99 – 105 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Cho các từ ngữ: phương tiện, cứu giúp, mục đích cuối cùng, viện trợ, yếu điểm, điểm yếu, điểm thiếu sót, khuyết điểm, đề bạt, đề cử, đề đạt, đề xuất, láu lỉnh, láu táu, liến láu, liến thoắng, hoảng hồn, hoảng loạn, hoảng hốt, hoảng sợ. Hãy chọn từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống trong những câu sau:

a) Đồng nghĩa với “nhược điểm” là /…/

b) “Cứu cánh” nghĩa là /…/

c) Trình ý kiến, nguyện vọng lên cấp trên là /…/

d) Nhanh nhảu mà thiếu chín chắn là /…/

e) Hoảng đến mức có những biểu hiện mất trí là /…/

Trả lời:

a) Đồng nghĩa với cứu cánh là mục đích cuối cùng.

b) Đồng nghĩa với nhược điểm là điểm yếu.

c) Trình bày nguyện vọng lên cấp trên là đề bạt.

d) Hoảng đến mức mất trí là hoảng loạn.

e) Nhanh nhảu mà thiếu chín chắn là láu táu.

(BAIVIET.COM)