Giải câu 6 – Các kiểu văn bản Ngữ văn THCS đã học (trang 171 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 6 – Các kiểu văn bản đã học trong chương trình Ngữ văn THCS (trang 171 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết phần Tập làm văn trang 169 – 172 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 6. Kiểu văn bản biểu cảm và thể loại văn học trữ tình giống và khác nhau ở những điểm nào? Nêu đặc điểm của thể loại văn học trữ tình. Cho ví dụ minh họa.

Trả lời:

Kiểu văn biểu cảm và thể loại văn học trữ tình:

– Giống: yếu tố cảm xúc, tình cảm giữ vai trò chủ đạo.

– Khác:

+ Văn bản biểu cảm: Bày tỏ cảm xác về một đối tượng (văn xuôi)

+ Tác phầm trữ tình: đời sống cảm xúc của chủ thể thông qua hình tượng nghệ thuật (thơ).

Đặc điểm của thể loại văn học trữ tình:

– Bộc lộ cảm xúc một cách trực tiếp thông qua nhân vật trữ tình.

– Tác phẩm trữ tình thường ngắn gọn, lời văn tràn đầy tính biểu cảm.

(BAIVIET.COM)