Giải câu 6 Bài 2 trang 20 SGK Tin học lớp 12

Giải câu 6 Trang 20 SGK Tin học lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Đề bài câu 6 Trang 20 SGK Tin học lớp 12:

Hãy trình bày sơ lược về hoạt động của một hệ QTCSDL.

Lời giải câu 6 Trang 20 SGK Tin học lớp 12:

Khi có yêu cầu của người dùng, hệ QTCSDL sẽ gửi yêu cầu đó đến thành phần có nhiệm vụ thực hiện và yêu cầu hệ điều hành tìm một số tệp chứa dữ liệu cần thiết. Các tệp tìm thấy được chuyển về cho hệ QTCSDL xử lí và kết quả được trả ra cho người dùng.

BAIVIET.COM