Giải câu 5 (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 5 (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập về thơ trang 90 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 5. Nhận xét bút pháp xây dựng hình ảnh thơ trong các bài: Đoàn thuyền đánh cá (Huy cận), Ánh trăng (Nguyễn Duy), Mùa xuân nho nhỏ (Thanh Hải), Con cò (Chế Lan Viên).

Trả lời:

Nhận xét bút pháp xây dựng hình ảnh thơ qua một số tác phẩm ” Đồng chí” và “Đoàn thuyền đánh cá”: sử dụng hai bút pháp khác nhau

– Đồng chí : chủ yếu là bút pháp hiện thực, hình ảnh ” đầu súng trăng treo” cuối bài có tính lãng mạn nhưng cũng xuất phát từ tính hiện thực ( tác giả bắt gặp trong đêm phục kích chờ giặc)

– Đoàn thuyền đánh cá: bút pháp lãng mạn tượng trưng là chủ yếu

– Tiểu đội xe không kình: sử dụng bút pháp hiện thực, miêu tả rất cụ thể, chi tiết từ hình dáng chiếc xe không kính đến cảm giác và sinh hoạt của người lái xe.

– Ánh trăng nguyễn Duy tuy có đưa vào nhiều hình ảnh và chi tiết thực, rất bình dị, nhưng chủ yếu dùng bút pháp gợi tả, không đi vào chi tiết mà hướng tới ý nghĩa khái quát và biểu tượng của hình ảnh.

(BAIVIET.COM)