Giải câu 5 Bài 10 Trang 90 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 5 Trang 90 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 10: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Đề bài câu 5 Trang 90 SGK GDCD lớp 11:

Hãy nêu những ví dụ thể hiện dân chủ và thể hiện không dân chủ mà em biết.

Lời giải câu 5 Trang 90 SGK GDCD lớp 11:

Thể hiện dân chủ:

+ Đi bầu cử (công dân từ đủ 18 tuổi trở lên)

+ Trước khi ban hành luật thì thực hiện trưng cầu dân ý qua các cơ quan, đoàn thể…

+ Hình thức phê bình, tự phê bình của các cơ quan, đoàn thể…

Thể hiện không dân chủ:

+ Chế độ phong kiến: mọi quyền lực tập trung trong tay nhà vua, dân không có tiếng nói (Vua bảo thần tử, thần bất tử bất trung)

BAIVIET.COM