Giải câu 5 Trang 8 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 5 Trang 8 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 2: Liêm khiết

Đề bài câu 5 Trang 8 SGK GDCD lớp 8:

Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tính liêm khiết.

Lời giải câu 5 Trang 8 SGK GDCD lớp 8:

– Cây ngay không sợ chết đứng.

– Đói cho sạch, rách cho thơm.

– Danh ngôn: cần kiệm liêm chính, chí công vô tư.

(BAIVIET.COM)