Giải câu 5 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 5 (Trang 67 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Đêm nay Bác không ngủ trang 67 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 5. Bài thơ được làm theo thể thơ gì? Thể thơ ấy có thích hợp với cách kể chuyện của bài thơ không?

Trả lời:

* Bài thơ được làm theo thể thơ năm chữ:

– Số tiếng trong một dòng thơ: 5 tiếng

– Số dòng trong một khổ thơ: 4 dòng

– Cách gieo vần: gieo vần liền trong một khổ thơ và giữa hai khổ thơ (cùng trường hợp gieo vần cách như ở khổ 3 và khổ 15: Bác – bạc; Bác – Bác).

* Thể thơ này phù hợp với cách kể chuyện của bài thơ.

(BAIVIET.COM)