Giải câu 5 Bài 10 Trang 67 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 5 Trang 67 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 10: Quan niệm về đạo đức

Đề bài câu 5 Trang 67 SGK GDCD lớp 10:

Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của nhân tố nào sau đây:

a. Đạo đức

b. Phong tục tập quán

c. Pháp luật

d. Cả ba yếu tố trên

Lời giải câu 5 Trang 67 SGK GDCD lớp 10:

Chọn đáp án d. Cả ba yếu tố trên

BAIVIET.COM