Giải câu 5 Bài 6 Trang 66 SGK GDCD lớp 12

Giải câu 5 Trang 66 SGK GDCD lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Đề bài câu 5 Trang 66 SGK GDCD lớp 12:

Em hiểu thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?

Lời giải câu 5 Trang 66 SGK GDCD lớp 12:

Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân là chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người tôn trọng, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Chỉ trong trường hợp được pháp luật cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được khám xét chỗ ở của một người. Trong trường hợp này thì việc khám xét cũng không được tiến hành tùy tiện mà phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

BAIVIET.COM