Giải câu 5 (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 5 (Trang 57 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Mùa xuân nho nhỏ – Thanh Hải trang 57 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 5. Em hiểu thế nào về nhan đề Mùa xuân nho nhỏ? Hãy nêu chủ đề của bài thơ.

Trả lời:

Nhan đề Mùa xuân nho nhỏ là một sáng tạo độc đáo của Thanh Hải. Nhiều nhà thơ đã viết về mùa xuân với những sắc thái khác nhau: mùa xuân chín (Hàn Mặc Tử), Mùa xuân xanh (Nguyễn Bính), Xuân ý, Xuân lòng (Tố Hữu)… Trong bài thơ này, ý nguyện của tác giả là muốn làm một mùa xuân nhưng chỉ là một mùa xuân nho nhỏ – đóng góp công sức nhỏ bé của mình làm đẹp thêm mùa xuân đất nước.

(BAIVIET.COM)