Giải câu 5 Bài 14 Trang 51 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 5 Trang 51 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Đề bài câu 5 Trang 51 SGK GDCD lớp 9:

Để trớ thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ giờ em cần phải làm gì?

Lời giải câu 5 Trang 51 SGK GDCD lớp 9:

Để trở thành người lao động tốt, công dân có ích cho xã hội, ngay từ bây giờ em phải ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, sống lành mạnh, rèn luyện toàn diện để chuẩn vị hành trang bước vào đời.

BAIVIET.COM