Giải câu 5 Trang 5 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 5 Trang 5 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Đề bài câu 5 Trang 5 SGK GDCD lớp 8:

Em hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tôn trọng lẽ phải.

Lời giải câu 5 Trang 5 SGK GDCD lớp 8:

– Thật vàng, không sợ lửa.

– Nói phải củ cải cũng nghe.

Danh ngôn: “Điều gì không rõ ràng thì không nên thừa nhận”.

(BAIVIET.COM)