Giải câu 5 Trang 47 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 5 Trang 47 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Đề bài câu 5 Trang 47 SGK GDCD lớp 8:

Em hãy tìm một số câu ca dao, tục ngữ có nội dung nói về tôn trọng tài sản của người khác.

Lời giải câu 5 Trang 47 SGK GDCD lớp 8:

Tục ngữ:

– Cha chung không ai khóc

– Bán ruộng kiện bờ

Ca dao:

“Của mình thì giữ bo bo

Của người thì để cho bò nó ăn”.

(BAIVIET.COM)