Giải câu 5 (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 5 (Trang 41 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người trang 38 – 41 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 5. Hai dòng thơ đầu bài 4 có những gì đặc biệt về từ ngữ?Những nét đặc biệt ấy có tác dụng, ý nghĩa gì?

Trả lời:

– Dòng thơ 12 tiếng thay vì 6 tiếng và 8 tiếng (lục, bát) mà chúng ta vẫn thường gặp ở các bài ca dao khác.

– Sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật: đối xứng, điệp ngữ, đạo từ:

+ Đứng bên ni đồng – Đứng bên tê đồng -> Điệp từ và đối

+ Mênh mông bát ngát – Bát ngát mênh mông -> Đảo điệp

– Ý nghĩa tác dụng:

+ Làm tăng thêm sự rộng lớn mênh mông của cánh đồng.

+ Thể hiện sự sống căng nồng, tốt tươi của cánh đồng đang thì con gái.

(BAIVIET.COM)