Giải câu 5 (Trang 210 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi 5 (Trang 210 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới trang 204 – 210 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Trong cả phần trích, đâu là hình tượng tiêu biểu, gây ấn tượng sâu sắc nhất? Vì sao?

Trả lời:

Hình ảnh tiêu biểu, gây ấn tượng sâu sắc nhất là hình ảnh Bác Hồ:

– Bác là con người có trí tuệ sáng suốt, có ý chí sắt đá và nghị lực mạnh mẽ.

+ Là con người toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, đất nước.

– Bác Hồ – hình ảnh tượng trưng cao đẹp nhất của dân, của cách mạng, của chính quyền mới, chế độ mới.

(BAIVIET.COM)