Giải câu 5 (Trang 20 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 5 (Trang 20 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Đấu tranh cho một thế giới hòa bình trang 20 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 5. Theo em, vì sao văn bản này lại được đặt tên là Đấu tranh cho một thế giới hòa bình?

Trả lời:

Văn bản được đặt tên là: Đấu tranh cho một thế giới hòa bình, vì chủ đích của người viết không phải chỉ là chỉ ra mối đe dọa hạt nhân, mà muốn nhấn mạnh vào nhiệm vụ đấu tranh để ngăn chặn nguy cơ ấy. Nhan đề ấy thể hiện luận điểm cơ bản của bài văn, đồng thời như một khẩu hiệu, kêu gọi, hướng nhân loại tới một thái độ đấu tranh tích cực.

(BAIVIET.COM)