Giải câu 5 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 5 (Trang 194 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Ôn tập phần tiếng việt (Tiếp theo) trang 194 – 195 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 5. Thế nào là thành ngữ? Thành ngữ có thể giữ những chức vụ gì ở trong câu?

Trả lời:

Thành ngữ là loại cụm từ có cấu tạo cố định để biểu thị một ý nghĩa hoàn chỉnh.

– Thành ngữ có giá trị tương đương từ. Do đó, về cơ bản, nó có thể đảm nhiệm những chức vụ cú pháp giống như từ (làm chủ ngữ, vị ngữ trong câu; làm phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ…).

(BAIVIET.COM)