Giải câu 5 (Trang 183 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 5 (Trang 183 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Ôn tập tác phẩm trữ tình trang 181 – 183 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 5. Điền vào chỗ trống trong những câu sau:

a) Khác với tác phẩm của các cá nhân, ca dao trữ tình (trước đây) là những bài thơ, câu thơ có tính chất … và …

b) Thể thơ được ca dao trữ tình sử dụng nhiều nhất là …

c) Một số thủ pháp nghệ thuật thường gặp trong ca dao trữ tình:

Trả lời:

a. Khác với tác phẩm của các cá nhân, ca dao trữ trình (trước đây) là những bài thơ, câu thơ có tính chất tập thể và truyền miệng.

b. Thể thơ được ca dao trữ tình sử dụng nhiều nhất là lục bát.

c. Một số thủ pháp thường gặp trong ca dao trữ tình là: so sánh, nhân hoá, ẩn dụ, hoán dụ, điệp ngữ.

(BAIVIET.COM)