Giải câu 5 –  (Trang 151 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 5 (Trang 151 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần làm văn trang 151 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 5. Viết (nói) đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả, biểu cảm cần chú ý những gì?

Trả lời:

Khi viết (nói) đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm cần chú ý: Yếu tố tự sự là chính, cần lập dàn ý theo nội dung tự sự, khi viết phải luôn bám sát dàn ý đó. Các yếu tố miêu tả và biểu cảm chỉ có ý nghĩa bổ trợ, có thể đưa vào cho bài văn thêm sinh động nhưng nhưng nên lạm dụng.

(BAIVIET.COM)