Giải câu 5 (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 5 (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Bếp lửa trang 143 – 146 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Cảm nhận của em về tình cảm bà cháu được thể hiện trong bài thơ. Tình cảm ấy được gắn liền với những tình cảm nào khác?

Trả lời:

Bài thơ thể hiện tấm lòng trân trọng, biết ơn của người cháu đối với bà cũng như khơi gợi lại về sự tảo tần, đức hi sinh của người bà giành cho con, cho cháu. Tình cảm đó còn được gắn liền với tình yêu quê hương, yêu đất nước, con người.

(BAIVIET.COM)