Giải câu 5 – (Trang 139 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 5 (Trang 139 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt trang 138 – 139 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 5. 

a) Trình bày khái quát về:

– Nguồn gốc của tiếng Việt.
– Quan hệ họ hàng của tiếng Việt.
– Lịch sử phát triển của tiếng Việt.

b) Anh (chị) hãy kể tên một số tác phẩm văn học Việt Nam:

– Viết bằng chữ Hán.
– Viết bằng chữ Nôm.
– Viết bằng chữ quốc ngữ.

Trả lời:

a) Trình bày khái quát vấn đề:

– Nguồn gốc của tiếng Việt: tiếng Việt có nguồn gốc cổ xưa, có họ Nam Á và quan hệ gần gũi với các nhóm ngôn ngữ khác ngoài họ Nam Á.

– Quan hê họ hàng của tiếng Việt: gần gũi với tiếng Mường, họ hàng xa với tiếng Môn – Khmer, có quan hệ láng giềng với nhiều ngôn ngữ khác ngoài họ Nam Á (Tày – Thái, Mã Lai – Nam Đảo,…)

– Lịch sử phát triển của tiếng Việt: 4 thời kì:

+ Thời kì dựng nước (tiền sử).

+ Thời độc lập, tự chủ (thế kỉ X đến 1858).

+ Thời Pháp thuộc (1858 – 1945).

+ Sau Cách mạng tháng Tám (1945 đến nay).

b) Anh (chị) hãy kể tên một số tác phẩm văn học Việt Nam:

– Viết bằng chữ Hán: Nam quốc sơn hà, thiên trường vãn vọng, Hịch tướng sĩ, Hoàng Lê nhất thống chí, Truyền kì mạn lục, Truyền kì tân phả, Bình Ngô đại cáo, Thiên đô chiếu,…

– Viết bằng chữ Nôm: Đoạn trường tân thanh, Truyện Lục Vân Tiên, Bánh trôi nước, Qua đèo ngang, Quốc âm thi tập,…

– Viết bằng chữ quốc ngữ: Giăng sáng, Sống mòn, Đời thừa, Dấu chân người lính, Ông đồ, Nhớ rừng, Từ ấy, Sóng, Quê hương,…

(BAIVIET.COM)