Giải câu 5* (Trang 112 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 5* (Trang 112 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Xa ngắm thác núi Lư (Vọng Lư Sơn bộc bố – Lí Bạch) trang 109 – 112 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 5*. Về hai cách hiểu câu thứ hai (cách hiểu ở bản dịch nghĩa và cách hiểu trong chú thích (2)), em thích cách hiểu nào hơn? Vì sao?

Trả lời:

Không nhất thiết buộc phải hiểu theo một cách nào. Như thế có thể có ba lựa chọn: chọn cách hiểu trong bản dịch, chọn cách hiểu trong phần chú thích hoặc chủ trương phối hợp cả hai cách hiểu đã nêu. Quan trọng là đưa ra được lời giải thích hợp lí (căn cứ vào điểm nhìn của tác giả và nội dung của cả bà thơ).

(BAIVIET.COM)