Giải câu 5 Bài 12 Trang 101 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 5 Trang 101 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 12: Chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường

Đề bài câu 5 Trang 101 SGK GDCD lớp 11:

Hãy kể về hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường mà em biết hoặc trực tiếp tham gia và cho biết ý nghĩa của hoạt động đó đối với bản thân.

Lời giải câu 5 Trang 101 SGK GDCD lớp 11:

– Hành động:

+ Tham gia vệ sinh khu dân cư mình sinh sống

+ Tham gia chương trình Vòng quay xanh – tuyên truyền bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác và nhặt rác trong khuôn viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội

+ Tham gia chương trình Giờ trái đất 60+

+ Tham gia tuyên truyền, vẽ tranh, đóng kịch về chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường,…

– Khi tham gia những hoạt động này, em đã góp phần sức của mình vào việc bảo vệ môi trường, vì sự phát triển chung của đất nước và nhân loại.

BAIVIET.COM