Giải câu 5 (Trang 100 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 5 (Trang 100 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Thực hành về hàm ý (Tiếp theo) trang 100 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 5. Chọn cách trả lời có hàm ý cho câu hỏi: “Cậu có thích truyện Chí Phèo của Nam Cao không?”.

– Rất thích.
– Ai mà chẳng thích?
– Hàng chất lượng cao đấy!
– Thích nhất trong các truyện ngắn Việt Nam.
– Xưa cũ như trái đất rồi!
– Ví đem vào tập đoạn trường

Thì treo giải Nhất chi nhường cho ai?

Trả lời:

Các câu trả lời có hàm ý cho câu hỏi “Cậu có thích truyện Chí Phèo của Nam Cao không?” là:

Câu: Ai mà chẳng thích? => Tớ thích lắm.

Câu: Hàng chất lượng cao đấy! => Hay lắm, tớ thích.

Câu: Xưa cũ như Trái Đất rồi! => Không thích.

Câu: Ví đem … chi nhường cho ai? => Xuất sắc, thích.

(BAIVIET.COM)