Giải câu 5 Trắc nghiệm (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu 5 Trắc nghiệm (Trang 161 SGK ngữ văn 6 tập 1) – Phần soạn bài Đề kiểm tra ngữ văn cuối học kì I Lớp 6 trang 160 – 162 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Đề bài:

Câu 5. Trong câu “Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi”. Có mấy cụm động từ?

A – Một cụm
B – Hai cụm
C – Ba cụm
D – Bốn cụm

Trả lời:

C – Ba cụm

(BAIVIET.COM)