Giải câu 5 – Mục đích, yêu cầu (trang 26 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 5 – Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích (Trang 26 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Thao tác lập luận phân tích trang 25 – 28 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Câu 5. Anh (chị) hiểu thế nào là phân tích trong văn nghi luận? Những yêu cầu của thao tác này là gì?

Trả lời:

– Lập luận phân tích là chia nhỏ đối tượng thành các yếu tố bộ phận để xem xét nội dung, hình thức và mối quan hệ bên trong cũng như bên ngoài của chúng, rồi khái quát, phát hiện ra bản chất của đối tượng.

– Phân tích bao giờ cũng gắn liền với tổng hợp. Đó là bản chất của thao tác phân tích trong văn nghị luận.

– Yêu cầu của một lập luận phân tích:

  • Xác định vấn đề phân tích.
  • Chia vấn đề thành những khía cạnh nhỏ.
  • Khái quát tổng hợp.

(BAIVIET.COM)