Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 99 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 5 – Luyện tập (Trang 99 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Quan hệ từ trang 99 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 5: Phân biệt ý nghĩa của hai câu có quan hệ từ nhưng sau đây:

Nó gầy nhưng khỏe.

Nó khỏe nhưng gầy.

Trả lời:

Hai câu “Nó gầy nhưng khỏe” và “Nó khỏe nhưng gầy” có ý nghĩa không hoàn toàn giống nhau. Câu thứ nhất, người nói chấp nhận cái sức khỏe của “nó”, nhưng câu thứ hai, người nói không chấp nhận cái vóc dáng của “nó”.

(BAIVIET.COM)