Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 68 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 5 – Luyện tập (Trang 68 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Những yêu cầu sử dụng tiếng Việt trang 68 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Bài 5. Đọc lại bài làm văn số 4 của anh (chị), hãy phân tích và sửa chữa các lỗi (nếu có) về chữ viết, về từ ngữ, về câu văn, về cấu tạo đoạn bài.

Trả lời:

Học sinh đọc lại bài văn số 4, tìm ra những lỗi sai đã được giáo viên chỉ ra hoặc tự phát hiện ra và sửa lại.

(BAIVIET.COM)