Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 24 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 5 – Luyện tập (Trang 24 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Các phương châm hội thoại (Tiếp theo) trang 24 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Bài 5. Giải thích nghĩa của các thành ngữ sau và cho biết mỗi thành ngữ liên quan đến phương châm hội thoại nào: nói băm nói bổ; nói như đấm vào tai; điều nặng tiếng nhẹ; nửa úp nửa mở; mồm loa mép giải; đánh trống lảng; nói như dùi đục chấm mắm cáy.

Trả lời:

– Giải thích nghĩa của các thành ngữ.

+ Nói băm nói bổ: nói bốp chát, xỉa xói, thô bạo.

+ Nói như đấm vào tai: nói mạnh, trái ý người khác, khó tiếp thu

+ Điều nặng tiếng nhẹ: nói trách móc chỉ chiết

+ Nửa úp nửa mở: thái độ mập mờ, ỡm ờ, không nói hết ý

+ Mồm loa tép nhảy: lắm lời, đanh đá, nói át người khác

+ Đánh trống lảng: lảng ra, né tránh, không muốn vào tham dự một việc nào đó, không muốn đề cập đến một vấn đề nào đó mà người đối thoại đang trao đổi.

+ Đánh trống lảng: lảng ra, né tránh, không muốn vào tham dự một việc nào đó, không muốn đề cập đến một vấn đề nào đó mà người đối thoại đang trao đổi.

– Các phương châm có liên quan trực tiếp:

+ Phương châm lịch sự: nói băm nói bổ; nói như đấm vào tai; điều nặng tiếng nhẹ; mồm loa mép giải; nói như dùi đục chấm mắm cáy

+ Phương châm cách thức: nửa úp nửa mở.

+ Phương châm quan hệ: đánh trống lảng.

(BAIVIET.COM)