Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 14 SGK ngữ văn 6 tập 1)

Giải câu hỏi 5 – Luyện tập (Trang 14 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1) – Phần soạn bài Từ và cấu tạo từ tiếng việt trang 13 – 15 SGK ngữ văn lớp 6 tập 1.

Trả lời:

Câu 5: Tìm từ láy:

– Tả tiếng cười:khanh khách, khúc khích, khà khà, sằng sặc, …

– Tả giọng nói: ồm ồm, khàn khàn, thỏ thẻ, nhỏ nhẻ, léo nhéo, lè nhè, …

– Tả dáng điệu: lom khom, lả lướt, khệnh khạng, nghênh ngang,khúm núm, …

(BAIVIET.COM)