Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 13 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 5 – Luyện tập (Trang 13 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Câu nghi vấn trang 13 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Bài 5. Hãy cho biết sự khác nhau về hình thức và ý nghĩa của hai câu sau:

a) Bao giờ anh đi Hà Nội?

b) Anh đi Hà Nội bao giờ?

Trả lời:

– Khác nhau về hình thức:

+ Câu a có từ bao giờ đặt đầu câu.

+ Câu b có từ bao giờ đặt cuối câu.

– Khác nhau ý nghĩa:

+ Hành động câu a diễn ra trong tương lai

+ Hỏi về hành động đã diễn ra trong quá khứ

(BAIVIET.COM)