Giải câu 5 – Luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 5 – Luyện tập (Trang 11 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Các phương châm hội thoại trang 11 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Bài 5. Giải thích nghĩa của các thành ngữ sau và cho biết những thành ngữ này có liên quan đến phương châm hội thoại nào: ăn đơm nói đặt, ăn ốc nói mò, ăn không nói có, cãi chày cãi cối, khua môi múa mép, nói dơi nói chuột, hứa hươu hứa vượn.

Trả lời:

Giải thích thành ngữ:

– Ăn đơm nói đặt: nói theo cách vu khống, đặt điều, bịa chuyện cho người khác

– Ăn ốc nói mò: nói không có căn cứ.

– Ăn không nói có: nói theo cách vu khống, bịa đặt.

– Cãi chày cãi cối: cố tranh cãi, nhưng không có lý lẽ thuyết phục, đúng đắn.

– Khua môi múa mép: nói ba hoa, khoác lác.

– Nói dơi nói chuột: nói lăng nhăng linh tinh, không xác thực.

– Hứa hươu hứa vượn: hứa hẹn lấy lòng nhưng không thực hiện.

Các thành ngữ trên đều chỉ những trường hợp vi phạm phương châm về chất. Phải tránh những cách nói, nội dung nói được chỉ ra trong các thành ngữ trên.

(BAIVIET.COM)