Giải câu 5* – Luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 5* – Luyện tập (Trang 103 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Nói quá trang 101 – 103 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Bài 5*. Viết một đoạn văn hoặc làm một bài thơ có dùng biện pháp nói quá.

Trả lời:

Một số bài văn, bài thơ sử dụng biện pháp nói quá:

– Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn.

(Thành ngữ)

– Gươm mài đá, đá núi cũng mòn

Voi uống nước, nước sông phải cạn

Đánh một trận sạch không kình ngạc

Đánh hai trận, tan tác chim muông.

(Nguyễn Trãi, Bình Ngô Đại Cáo)

(BAIVIET.COM)