Giải câu 5 – Danh từ, động từ, tính từ (trang 131 – 132 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 5 – Danh từ, động từ, tính từ (trang 131 – 132 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết về ngữ pháp trang 130 – 134 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 5. Trong những đoạn trích sau đây, các từ in đậm vốn thuộc từ loại nào và ở đây chúng được dùng như từ thuộc từ loại nào?

a) Nghe gọi, con bé giật mình, tròn mắt nhìn. Nó ngơ ngác, lạ lùng. Còn anh, anh không ghìm nổi xúc động.

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

b) Làm khí tượng, ở được cao thế mới là lí tưởng chứ.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

c) Những băn khoăn ấy làm cho nhà hội họa không nhận xét được gì ở cô con gái ngồi trước mặt đằng kia.

(Nguyễn Thành Long, Lặng lẽ Sa Pa)

Trả lời:

a. Từ “tròn” là tính từ, trong trường hợp này được dùng là tính từ.

b. Từ “lí tưởng” là danh từ, trong trường hợp này được dùng là danh từ.

c. Từ “băn khoăn” là động từ, trong trường hợp này được dùng là danh từ.

(BAIVIET.COM)