Giải câu 5 Bài 3 trang 33 SGK Tin học lớp 12

Giải câu 5 Trang 33 SGK Tin học lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access

Đề bài câu 5 Trang 33 SGK Tin học lớp 12:

Nêu các thao tác khởi động và kết thúc Access.

Lời giải câu 5 Trang 33 SGK Tin học lớp 12:

Để khởi động Access, thực hiện một trong ba thao tác sau:

– Nháy đúp vào biểu tượng trên màn hình.

– Nháy vào biểu tượng trên thanhcông cụ Microsoft Office.

– Chọn Start – All Programs – Microsoft Access.

Để kết thúc Access, thực hiện một trong ba thao tác sau:

– Nháy đúp vào biểu tượng ở góctrên bên trái của cửa sổ Microsoft Access.

– Nháy vào nút của cửa sổ Microsoft Access.

– Chọn File – Exit.

BAIVIET.COM