Giải câu 4 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu 4 – Về văn biểu cảm (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập về phần tập làm văn trang 139 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 4. Yếu tố tự sự có ý nghĩa gì trong văn biểu cảm?

Trả lời:

Yếu tố tự sự có vai trò trong văn biểu cảm:

Để gợi cảm xúc, tình cảm, do cảm xúc, tình cảm chi phối chứ không miêu tả đầy đủ phong cảnh, chân dung hay sự việc. Miêu tả xen kẽ với kể chuyện và phát biểu cảm nghĩ , trong miêu tả thể hiện cảm xúc, tâm trạng.

(BAIVIET.COM)