Giải câu 4 (Trang 82 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 82 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2) – Phần soạn bài Sống chết mặc bay trang 74 – 83 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 4. Hãy phát biểu chung về giá trị hiện thực, nhân đạo và nghệ thuật (ngôn ngữ, hình tượng, nhân vật,…) của truyện Sống chết mặc bay.

Trả lời:

– Giá trị hiện thực: Phản ánh bộ mặt giai cấp thống trị tham lam, vô trách nhiệm mà tiêu biểu là tên quan phụ mẫu hộ đê.

– Giá trị nhân đạo: Cảm thông với sự vất vả, khốn khổ của người lao động trước cảnh thiên nhiên.

– Giá trị nghệ thuật:

+ Truyện ngắn bằng chứ quốc ngữ, nhân vật bắt đầu có tính cách.

+ Tác giả sử dụng thành biện pháp tương phản, tăng cấp nhằm trực tiếp phê phán bản chất xấu xa của bọn quan lại thú tính.

(BAIVIET.COM)