Giải câu 4 (Trang 72 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 4 (Trang 72 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1) – Phần soạn bài Tấm Cám (truyện cổ tích) trang 65 – 72 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Câu 4. Bản chất của mâu thuẫn và xung đột trong truyện (Tấm và mẹ con Cám đại diện cho các lực lượng đối lập nào, trong gia đình hay ngoài xã hội?).

Trả lời:

Bản chất của mâu thuẫn và xung đột trong tuyện là mâu thuẫn và xung đột trong gia đình, cụ thể là gia đình phụ quyền (quyền lực tập trung ở người cha). Đây là xung đột con chung – con riêng (mâu thuẫn dì ghẻ – con chồng).

(BAIVIET.COM)