Giải câu 4 (Trang 69 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 69 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2) – Phần soạn bài Nước Đại Việt Ta (trích Bình Ngô đại cáo) trang 65 – 70 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Hãy chỉ ra những nét đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích và phân tích tác dụng của chúng.
(gợi ý: cách dùng từ, cách sử dụng câu văn biền ngẫu, biện pháp liệt kê so sánh đối lập, … có hiệu quả.)

Trả lời:

Nghệ thuật của đoạn trích được thể hiện qua:

– Cách sử dụng từ ngữ: khẳng định được sự tồn tại lâu đời, hiển nhiên về nhiều phương diện.

– Thể cáo được viết bằng lối văn biền ngẫu, có đối, các câu dài ngắn không bị gò bó, các cặp có ai vế đối nhau.

– Lời lẽ có tính hùng biện, lập luận đanh thép, lí luận sắc bén.

– Kết cấu chặt chẽ, mạch lạc.

(BAIVIET.COM)