Giải câu 4 (Trang 65 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi 4 (Trang 65 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài đọc thêm Đô-xtôi-ép-xki (trích) – X.Xvai-gơ, trang 61 – 65 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Câu 4. Việc Xvai-gơ luôn gắn Đô-xtôi-ép-xki với bối cảnh thời sự chính trị và văn chương có tác dụng như thế nào trong việc làm nổi bật vai trò của nhà văn?

Trả lời:

Việc Xvai–cơ luôn gắn Đô-xtôi-ép-xki với bối cảnh thời sự chính trị và văn chương có tác dụng:

– Một nhà văn vĩ đại không thể tồn tại riêng lẻ mà phải đặt trong quan hệ gắn bó với bối cảnh của dân tộc, đất nước.

→ Biện pháp tô đậm chân dung nhân vật: gắn hình tượng con người trên khung cảnh rộng lớn.

– Thiên tài có thể bị đè nén bởi số phận, nhưng cũng có thể tác động trở lai xã hội.

(BAIVIET.COM)