Giải câu 4 Bài 14 Trang 50 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 4 Trang 50 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

Đề bài câu 4 Trang 50 SGK GDCD lớp 9:

Hãy cho biết ý kiến của em về hai quan niệm dưới đây và giải thích vì sao :

a) Lao động là hoạt động sử dụng sức lao động để tạo ra thu nhập.

b) Chỉ những hoạt động tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội mới là lao động.

Lời giải câu 4 Trang 50 SGK GDCD lớp 9:

Em đồng ý với ý kiến (b): bởi vì lao động là hoạt động có mục đích của con người nhăm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.

BAIVIET.COM