Giải câu 4 (Trang 5 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 5 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất trang 3 – 6 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 4. Nhìn chung, tục ngữ có những đặc điểm về hình thức:

– Ngắn gọn;
– Thường có vần, nhất là vần lưng;
– Các về thường đối xứng nhau cả về hình thức, cả về nội dung;
– Lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh.

Hãy minh họa những đặc điểm nghệ thuật đó và phân tích giá trị của chúng bằng những câu tục ngữ trong bài học.

Trả lời:

Câu tục ngữ: Ráng mỡ gà có nhà thì giữ

– Ngắn gọn: Số lượng từ: 7 từ

– Thường có vần, nhất là vần lưng: từ “gà” vần với từ “nhà”

– Hai vế đối xứng cả hình thức lẫn nội dung: “ráng mỡ gà” đối với vế “có nhà thì giữ”

– Lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh: hình ảnh “ráng mỡ” ở chân trời báo hiệu trời sắp có mưa bão lớn.

(BAIVIET.COM)