Giải câu 4 Trang 5 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 4 Trang 5 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Đề bài câu 4 Trang 5 SGK GDCD lớp 8:

Hãy kể một vài ví dụ về việc tôn trọng lẽ phải hoặc không tôn trọng lẽ phái mà em biết.

Lời giải câu 4 Trang 5 SGK GDCD lớp 8:

Em hãy kể một vài việc tôn trọng lẽ phải hoặc không tôn trọng lẽ phải mà em được nghe từ ba mẹ, hay đọc được từ trong sách báo.

(BAIVIET.COM)