Giải câu 4 Trang 49 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 4 Trang 49 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng

Đề bài câu 4 Trang 49 SGK GDCD lớp 8:

Nhà nước ta có những biện pháp nào để bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng? Cho một ví dụ.

Lời giải câu 4 Trang 49 SGK GDCD lớp 8:

– Nhà nước thực hiện quản lý tài sản bằng việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân (tài sản Nhà nước).

– Tuyên truyền, giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng.

(BAIVIET.COM)