Giải câu 4 Trang 47 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 4 Trang 47 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

Đề bài câu 4 Trang 47 SGK GDCD lớp 8:

Theo em, nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thể hiện phẩm chất đạo đức nào trong các phẩm chất sau :

a) Trung thực;

b) Thật thà;

c) Liêm khiết;

d) Tự trọng.

Lời giải câu 4 Trang 47 SGK GDCD lớp 8:

Theo em, nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thể hiện cả bốn phẩm chất đạo đức trên.

(BAIVIET.COM)