Giải câu 4 Bài 12 Trang 43 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 4 Trang 43 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

Đề bài câu 4 Trang 43 SGK GDCD lớp 9:

Học hết trung học phổ thông, Lan đang ở nhà chờ xin việc thì gặp và yêu Tuấn, cũng đang không có việc làm. Khi hai người xin cha mẹ cho kết hôn thì hai bên gia đình đều khuyên Lan và Tuấn hãy thư thả, bao giờ có việc làm thì hãy xây dựng gia đình, nhưng Lan và Tuấn không đồng ý, cứ thúc ép cha mẹ. Cuối cùng, hai gia đình đành phải chấp thuận cho Lan và Tuấn kết hôn.

Theo em, ý kiến của gia đình Lan và Tuấn là đúng hay sai? Vì sao?

Lời giải câu 4 Trang 43 SGK GDCD lớp 9:

Ý kiến của gia đình Lan và Tuấn là đúng. Bởi vì, 2 người tuy đủ tuổi kết hôn nhưng vì sự nghiệp, công ăn việc làm chưa có thì không thể đảm bảo cho hạnh phúc gia đình sau khi đã kết hôn.

BAIVIET.COM