Giải câu 4 Bài 11 Trang 39 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 4 Trang 39 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đề bài câu 4 Trang 39 SGK GDCD lớp 9:

Trong thanh niên học sinh có quan niệm : “Được đến đâu thì hay đến đó”, “Nước đến chần mới nhảy”.

Em có đồng tình với quan niệm đó không? Vì sao?

Lời giải câu 4 Trang 39 SGK GDCD lớp 9:

Đây là những học sinh chậm tiến; sống không có lí tưởng, không có mục đích, không có hoài bão ước mơ; sống dựa dẫm, ỷ lại vào cha mẹ. Họ chỉ biết thoả mãn những thói xấu của mình; không biết nghĩ đến người khác. Kiểu sống đó sẽ dẫn họ đến những hậu quả xấu khôn lường.

BAIVIET.COM