Giải câu 4 Bài 9 Trang 33 SGK GDCD lớp 9

Giải câu 4 Trang 33 SGK GDCD lớp 9, phần câu hỏi và bài tập Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả

Đề bài câu 4 Trang 33 SGK GDCD lớp 9:

Em hãy tự liên hệ một việc làm có năng suất, chất lượng, hiệu quả của bản thân. Để làm được như vậy em đã gặp khó khăn gì và em đã vượt qua khó khăn đó như thế nào?

Lời giải câu 4 Trang 33 SGK GDCD lớp 9:

Em liên hệ bản thân một việc làm có năng suất, chất lượng, hiệu quả của bản thân: học tập, giúp đỡ bố mẹ…

BAIVIET.COM