Giải câu 4 (Trang 32 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 4 (Trang 32 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia trang 32 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 4. Lập một sơ đồ về kết cấu của bài văn bia nói trên.

Trả lời:

Sơ đồ kết cấu của bài văn bia nói trên:

soan bai - doc them: hien tai la nguyen khi cua quoc gia - dap an cau 4

(BAIVIET.COM)